★ TouchArcade needs your help. Click here to support us on Patreon.
App description: "The idea behind the game is very clever and fairly unique" - App-Score

Do you love word games that make you think a lot?
In Word Finder - The Game your role is to find words fromother words! Have you ever imagined how many words can a word have? If not, you can see it now and prove the world that you are the best in finding words by using your knowledge and ability to think fast!

In each of the 3 game modes, your job is to find as many words as possible, also depending on the difficulty. You can only use the letters from the word once ! To make it even harder, you can only find nouns - any other words, as well as names, wont be accepted by the game ! Too hard? Dont worry, there are 3 hints you can use during the gameplay by shaking your device.

The higher the difficulty the more words you have to find ! Each difficulty has its own minimum of words you have to find, which you need to achieve to get to the next word. After you reach it, you are asked if you already prefer to find words in another word or to stay in the current word and find as many words as you can !

Bored of playing alone ? Take your friend and play a match in the Multiplayer mode ! Choose how many words you want to go through, change the settings and you are ready to start the battle ! The one, who has higher number of words found, wins !

To make your gameplay even better, the game also contains Open Feint which allows you to compete online on the Leaderboards and get achievements ! Find as many words as possible and beat your online friends from all over the world !

Main features:
-3 Game Modes ( Normal, Time & Multiplayer )
-3 Difficulty Levels
-Open Feint
-135 words and more to come!
-Unique gameplay that you have never seen on your iDevice!

*Polski*
Kochasz gry sowne, wymagajce duo mylenia ?

Word Finder - The Game to oryginalna gra, w której Twoim celem jest odnajdywanie wyrazów winnych wyrazach ! Czy kiedykolwiek mylae o tym, ile wyrazów moze si mieci w jednym sowie ? Jeli nie, to ju teraz moesz to sprawdzi i udowodni wiatu, e jeste najlepszym w poszukiwaniu wyrazów, uywajc swojej wiedzy i zdolnoci szybkiego mylenia !

W kadym z 3 trybów rozgrywki, twoim zadaniem jest znalezienie tyle wyrazów, ile to moliwe, co zaley równie od poziomu trudnoci. Moesz uy liter z podanego sowa tylko raz ! A eby to utrudni, gra zalicza tylko rzeczowniki kady inny wyraz, wcznie z imionami, nie bdzie zaliczany ! Trudne? Nie martw si, do dyspozycji masz 3 podpowiedzi, które moesz uyc podczas rozgrywki, potrzsajc swoim urzdzeniem.

Im wyszy poziom trudnoci, tym wicej wyrazów musisz znale do podanego sowa ! Kady stopie posiada wasn minimaln liczb wyrazów, które musisz znale, aby dosta si do nastpnego sowa. Kiedy to zrobisz, bdziesz zapytany o to, czy chcesz ju nastpne sowo, czy wolisz kontynuowa gr z tym sowem i znale jak najwicej wyrazów !

Znudzony gr samemu ? We koleg i zagraj z nim pojedynek w trybie Multiplayer ! Wybierz ile sów chcecie zagra, zmie ustawienia i zacznij walk ! Ten, którego liczba znalezionych wyrazów bdzie wiksza, wygrywa !

Aby rozgrywka bya jeszcze lepsza, gra posiada równie Open Feint, który pozwala Ci na rywalizacj online na tablicach wyników oraz zdobywanie osigni ! Znajd tyle wyrazów, ile si da i pokonaj swoich przyjació z caego wiata !

Gówne cechy gry:
- 3 Tryby rozgrywki (Zwyky, Na Czas & Mulitplayer)
- 3 Poziomy Trudnoci
- Open Feint
- 65 sów i cigle ronie!
- Unikalna rozgrywka, jakiej jeszcze nigdzie nie widziae na swoim iUrzdzeniu !

nielololek's comments:
Word Finder - The Game is a new and original word game, which you have never seen on App Store yet !

It has a completely new idea of playing word games, which connects both - your knowledge of words and ability to think fast !

The game has Open Feint to bring you online leaderboards & achievements !

If you are a word games fan, you can check our game description and screenshots here (App Store link):
http://itunes.apple.com/us/app/word-finder-the-game/id478956347?ls=1&mt=8

You can also follow us on Facebook & Twitter to get the latest information:
http://www.facebook.com/WordFinderGame - Facebook
https://twitter.com/WordFinderGame - Twitter

Or see Word Finder - The Game website and forum:
http://wordfindergame.c0.pl/ - Website
http://wordfindergame.c0.pl/forum/ - Forum

Who will be the best Word Finder ? Maybe you ?! Come and prove it !
11-17-2011, 08:56 AM
#2
Joined: Mar 2009
Posts: 133
Please note that the Achievements (as well as the newest Open Feint version) will be enabled in the new game version (1.0.1) which has already been sent to Apple and should be available soon

Word Finder - The Game - unique & creative word game ! (Universal)

Beta Tested: Underworlds, Townrs Defender,Fall down,Above & Beyond Air Combat, CoverMosaic, Boost, Silver Skull, Red Square, iBurn, IMO, Evil Angry Planet, Flashout 3D

11-18-2011, 01:01 PM
#3
Joined: Mar 2009
Posts: 133
Website & Forum !

We have created a website and a forum for the game !

You can check them here:

Website: http://wordfindergame.c0.pl/

Forum: http://wordfindergame.c0.pl/forum/

Word Finder - The Game - unique & creative word game ! (Universal)

Beta Tested: Underworlds, Townrs Defender,Fall down,Above & Beyond Air Combat, CoverMosaic, Boost, Silver Skull, Red Square, iBurn, IMO, Evil Angry Planet, Flashout 3D
11-18-2011, 01:09 PM
#4
Joined: Oct 2011
Posts: 405
im waiting for the iPad version. any date yet?
11-18-2011, 01:13 PM
#5
Joined: Mar 2009
Posts: 133
Quote:
Originally Posted by Kharma View Post
im waiting for the iPad version. any date yet?
iPad version is already being made, but it won't be available faster than in the next month

Word Finder - The Game - unique & creative word game ! (Universal)

Beta Tested: Underworlds, Townrs Defender,Fall down,Above & Beyond Air Combat, CoverMosaic, Boost, Silver Skull, Red Square, iBurn, IMO, Evil Angry Planet, Flashout 3D

Last edited by nielololek; 11-19-2011 at 09:45 AM.
11-20-2011, 06:11 AM
#6
Joined: Mar 2009
Posts: 133
1.0.1 out !

New version - 1.0.1 - has just been released !

You can see all the changes and get the download link here:
http://wordfindergame.c0.pl/?p=57

Word Finder - The Game - unique & creative word game ! (Universal)

Beta Tested: Underworlds, Townrs Defender,Fall down,Above & Beyond Air Combat, CoverMosaic, Boost, Silver Skull, Red Square, iBurn, IMO, Evil Angry Planet, Flashout 3D
11-23-2011, 11:47 AM
#7
Joined: Mar 2009
Posts: 133
Update adding iPad support has been sent to Apple !

http://wordfindergame.c0.pl/?p=59

Word Finder - The Game - unique & creative word game ! (Universal)

Beta Tested: Underworlds, Townrs Defender,Fall down,Above & Beyond Air Combat, CoverMosaic, Boost, Silver Skull, Red Square, iBurn, IMO, Evil Angry Planet, Flashout 3D
11-30-2011, 08:13 AM
#8
Joined: Mar 2009
Posts: 133
v. 1.1 with iPad support is out !!!

Version v.1.1 which adds full iPad support is now in the App Store !

There's also 1.2 on the way !

More info: http://wordfindergame.c0.pl/?p=64

Word Finder - The Game - unique & creative word game ! (Universal)

Beta Tested: Underworlds, Townrs Defender,Fall down,Above & Beyond Air Combat, CoverMosaic, Boost, Silver Skull, Red Square, iBurn, IMO, Evil Angry Planet, Flashout 3D

Last edited by nielololek; 12-01-2011 at 09:58 AM.
12-06-2011, 11:12 AM
#9
Joined: Mar 2009
Posts: 133
Version 1.2 is out !

Version 1.2 has been released !

The main feature is the ability to download new words directly from the game !

More information: http://wordfindergame.c0.pl/?p=83

Word Finder - The Game - unique & creative word game ! (Universal)

Beta Tested: Underworlds, Townrs Defender,Fall down,Above & Beyond Air Combat, CoverMosaic, Boost, Silver Skull, Red Square, iBurn, IMO, Evil Angry Planet, Flashout 3D
12-14-2011, 10:28 AM
#10
Joined: Mar 2009
Posts: 133
Version 1.3 out !

New version of Word Finder - The Game is now out in the App Store with bug fixes, new words and achievements !!!

More info: http://wordfindergame.c0.pl/?p=89

Word Finder - The Game - unique & creative word game ! (Universal)

Beta Tested: Underworlds, Townrs Defender,Fall down,Above & Beyond Air Combat, CoverMosaic, Boost, Silver Skull, Red Square, iBurn, IMO, Evil Angry Planet, Flashout 3D