★ TouchArcade needs your help. Click here to support us on Patreon.
App description: ===================
English Version
===================
'Who want's to be a millionaire' game, that brings well know Quiz rules to Your iOS device.

Verious of questions from misc categories, are waiting to be asked. If You like Quiz-like games, here You got it.

Each time when You select wrong answer, we will show correct one and You learn a lot of new interesting things.

Questions are grouped by level of difficult. Easier goes first, then harder one.

You will learn a lot of interesting things. Large database of questions, let You test Your knowlage in endless game.

By using helpers, You can complete quiz easier.

Need help with some question? It's not a problem anymore! You got helpers.

50 over 50:
If You are not sure, use it, to erase 2 random incorect answers.

Stats:
Calculating chance according to difficult of question.

Change:
You have no idea what's the correct answer? Change question.

Quizia allow You to chalange Your friends, thanks to Game Center, where You can compare with they results. You can also collect achievements.

Use Your knowlage to get milion!

Database contains hundreds of questions in English and still growing!

But beware - it's not simple as It look's like.

===================
Polska wersja
===================
Dobrze znana gra przypominajca zasadami Milionerów, teraz dostpna równie na urzdzenia iOS.

Pytania z wielu dziedzin, czekaj na odpowied. Jeeli lubisz quizy, to ta gra jest wanie dla Ciebie.

Za kadym razem, gdy wybierasz z odpowied wskaemy Ci poprawn.

Pytania zostay podzielone wedug poziomu trudnoci. Najpierw atwe, póniej trudniejsze.

Dziki niej, poznasz wiele interesujcych rzeczy. Dua baza pyta, pozwoli na sprawdzenie Twojej obecnej wiedzy i zapewni wiele godzin gry.

Uywajc kó ratunkowych, atwiej bdziesz móg ukoczy quiz.

Koa ratunkowe

Potrzebujesz pomocy przy pytaniach? Nie ma problemu! Masz koa ratunkowe.

50 na 50
Jeeli nie masz pewnoci, uyj tego koa, aby odrzuci losowo wybrane 2 bdne odpowiedzi

Statystyka
Statystyczne oszacowanie szansy, e dana odpowied jest prawidowa, w zalenoci od trudnoci pytania.

Zmiana
Nie masz pojcia jaka jest prawidowa odpowied? Zmie pytanie.

Quizia pozwala Ci na rywalizacj ze znajomymi, poniewa wspiera Game Center, gdzie moesz porównywa swoje wyniki
z innymi, a take zdobywa osignicia.

Wykorzystaj swoj wiedz, aby zdoby milion!

Baza pyta zawiera setki pyta w jzyku polskim i wci ronie!

Pamitaj jednak - ta gra nie jest wcale taka prosta.

Generio.pl's comments:
videoVerious of questions from misc categories, are waiting to be asked. If You like Quiz-like games, here You got it.

You will learn a lot of interesting things. Large database of questions, let You test Your knowlage.

By using helpers, You can complete quiz easier.

Quizia allow You to chalange Your friends, thanks to Game Center, where You can compare with they results. You can also collect achievements.

Use Your knowlage to get milion!

Database contains hundreds of questions in English and still growing!

Youtube promo: www.youtube.com/watch?v=k1PhaOQ5JSU

Promo codes:

NHLY3T6YNXJW
WFL9RF7HTH9F
A7PM7T36LPL6
Y9JJJK9NLLXP
4FTAEWY4ETF6

As the developer I hope You like it

All suggestion are welcome.
04-14-2012, 09:47 AM
#2
Joined: Jan 2012
Location: Poland, Bielsko-Biała
Posts: 9
New version of Quizia hits AppStore

And new promo codes are here for You. Like always - suggestions are welcome.

AX37TA4XXJFL
WT6LK7AKE974
RM6T4PEYRA3F
JPNMR6KNXE4M
7TNFKT3394NK

More info always on our facebook page and official page.

04-14-2012, 10:13 AM
#3
Joined: Aug 2011
Location: ohio
Posts: 656
It looks like an enjoyable quiz game, and I like quiz games.

I took AX37TA4XXJFL. Thanks.
04-14-2012, 12:41 PM
#4
Joined: Feb 2010
Location: NCC 1701
Posts: 3,550
RM6T4PEYRA3F taken...

thanks a lot!
08-26-2012, 02:49 AM
#5
Joined: Jan 2012
Location: Poland, Bielsko-Biała
Posts: 9
New version 1.5

New version 1.5 changelog:
=================
- Categories
- Wrong answer sound
- Audio on/off
- Minnor stability changes

free quiz and full quiz already avaible in App Store.

New promo movie:
YouTube Quizia Promo

More info on our website and Facebook.

New promo codes:

4EM43L96LRJ7
AFXYXEM49LFA
YJHWYPHLK669
WWP7LJ6T4LLM
PYJWYFEKMP9X

We are waiting for Your opinions/suggestions
Thanks in advance
08-26-2012, 06:46 AM
#6
Joined: Feb 2010
Location: NCC 1701
Posts: 3,550
YJHWYPHLK669 taken...

thanks!
12-18-2012, 12:24 PM
#7
Joined: Jan 2012
Location: Poland, Bielsko-Biała
Posts: 9
Some new codes for You:

LA9MH66FA97H
NKWW63WMH3JM
4HPMJJ97MEAA
7WRHYL9KTHNL
RN4F74FHT6H3