★ TouchArcade needs your help. Click here to support us on Patreon.
App description: Guardians of Ancora is a Free Adventure Game App for Kids.

The game is full of fun and adventure and kids simply love the game play that challenges to bring the light back to the city of Ancora by recovering the stories of the Saga!


Run, jump and climb your way through stories

Explore the city of Ancora with quizzes and activities

Complete challenges to collect firebugs and unlock new areas

Respond to stories by creating pictures, using stickers and making journal entries

New videos and audio stories added each week


Kids will join the other Guardians of Ancora to protect the city, a place where light delivers goodness, peace and well-being. The light has been taken away from the city and your role is to bring it back, as you discover the truths that are held in the great stories of the Saga.

Kids will be transported into the stories of the Saga where you will run, jump, slide down zip wires, solve challenges and much more.

As kids complete the stories you will light the amazing Spire, bringing happiness to the world of Ancora. There are fun quizzes for kids to take on each story, as well as space to draw, create pictures or write about what you have found. The game therefore has plenty of fun and adventure for kids yet loaded with learning and education.

New stories will be added to Guardians of Ancora the free online kids game regularly, continually expanding both the gameplay and the fun for kids!

--

Arwyr Ancora Gm Antur rhad ac am ddim i blant.

Mae'r gm yn llawn hwyl ac antur ac mae plant wrth eu bodd yn chwaraer gm sy'n eu herio i ddod 'r goleuni yn l i ddinas Ancora trwy ddod o hyd i straeon y Saga!


Rheda, neidia a dringa dy ffordd drwy'r straeon

Archwilio dinas Ancora gyda chwisiau a gweithgareddau

Cwblhau heriau i gasglu sbarcod a datgloi ardaloedd newydd

Ymateb i storau trwy dynnu lluniau, defnyddio sticeri a chadw dyddlyfr

Fideos a straeon sain newydd iw hychwanegu bob wythnos


Byddin ymuno ag Arwyr eraill Ancora i amddiffyn y ddinas, lle mae golau yn dod daioni, heddwch a lles. Mae'r golau wedi ei gymryd or ddinas a dy rl di ydy dod r golau yn l, wrth i ti ddarganfod y gwirioneddau sydd wedi eu plethu drwy straeon mawr y Saga.

Byddin cael dy gludo i mewn i straeon y Saga lle byddin rhedeg, neidio, llithro i lawr gwifrau gwib, datrys posau a llawer mwy.

Wrth i ti gwblhau'r straeon byddin cynnau'r Goleudwr, gan ddod hapusrwydd i fyd Ancora. Mae cwisiau llawn hwyl iw cymryd gyda phob stori, yn ogystal lle i dynnu lluniau ac ysgrifennu am yr hyn rwyt wedi ei ddarganfod. Felly mae digon o hwyl ac antur i blant, ond maen addysgiadol hefyd.

Bydd straeon newydd yn cael eu hychwanegu i Arwyr Ancora yn rheolaidd, y cwbl yn rhad ac am ddim. Bydd y gm yn tyfu a'r hwyl ir plant yn ddiddiwedd!

comingTouch.com's comments:

06-30-2015, 06:51 AM
#2
Joined: Jun 2010
Posts: 2,577
wow, that trailer looks awesome...great find comingtouch, thanks.

Beta Testing : Forgotten Memories: Alternate Realities, Sky Force 2014, Rush Rally 2

06-30-2015, 07:01 AM
#3
Joined: Dec 2014
Location: HO CHI MINH CITY , VIET NAM
Posts: 436
Video Gameplay

Everyone is a friend
07-01-2015, 03:07 AM
#4
Joined: Jun 2010
Posts: 2,577
The Gameplay:


Beta Testing : Forgotten Memories: Alternate Realities, Sky Force 2014, Rush Rally 2