★ TouchArcade needs your help. Click here to support us on Patreon.
App description: One of the most popular Czech adventure game. Only in czech language.

Jedna z nejpopulárnjích her vydaných v echách. S nezapomenutelným dabingem Luka Soboty, Petra Nároného, Jiího Lábuse, Pavla Pípala, Valerie Zawadské, Petry Hanlíkové, Václava Faltuse a Vlastimila Bedrny.

Msteko Marsias známé po celém svt jako místo vzniku revoluní technologie umoující klonování lidské rasy. S rozvojem této technologie a jejího irokého uplatnní dochází k rozmachu celého msta. Výroba klon ve firm DNA revolution nabírá gigatnických rozmr a obchodníci prodávají naklonované osobnosti do celého svta. Tam psobí jako dvojníci politikm i populárním umlcm, vyuívají se rovn schopnosti naklonovaných vdc nebo váleník a dalích. Msteko prosperuje, lidé tu ijí dobe a práv v tuto chvíli se chystají na vyvrcholení roku - volbu klonované Miss. Kdy v tom do jejich plánu vstoupí zloin. Vydejte se po jeho stopách a zaijte nespoetná dobrodruství.

-45 interaktivních postav
-330 minut skvlého dabingu pedních eských komik
-50 lokací v rzných prostedích
-vynikající stylová grafika
-velké mnoství pedmt
-paralaxní scrolling
-zajímavá detektivní zápletka
-logiké úkoly
-kvalitní hudba a zvuky

Squeaker's comments:


Description

One of the most popular Czech adventure game. Only in czech language.

Jedna z nejpopulárnějších her vydaných v Čechách. S nezapomenutelným dabingem Luďka Soboty, Petra Nárožného, Jiřího Lábuse, Pavla Pípala, Valerie Zawadské, Petry Hanžlíkové, Václava Faltuse a Vlastimila Bedrny.

Městečko Marsyas známé po celém světě jako místo vzniku revoluční technologie umožňující klonování lidské rasy. S rozvojem této technologie a jejího širokého uplatnění dochází k rozmachu celého města. Výroba klonů ve firmě DNA revolution nabírá gigatnických roměrů a obchodníci prodávají naklonované osobnosti do celého světa. Tam působí jako dvojníci politikům či populárním umělcům, využívají se rovněž schopnosti naklonovaných vědců nebo válečníků a dalších. Městečko prosperuje, lidé tu žijí dobře a právě v tuto chvíli se chystají na vyvrcholení roku - volbu klonované Miss. Když v tom do jejich plánu vstoupí zločin. Vydejte se po jeho stopách a zažijte nespočetná dobrodružství.

-45 interaktivních postav
-330 minut skvělého dabingu předních českých komiků
-50 lokací v různých prostředích
-vynikající stylová grafika
-velké množství předmětů
-paralaxní scroling
-zajímavá detektivní zápletka
-logiké úkoly
-kvalitní hudba a zvuky

K dispozici je na App Store také demoverze táto hry zdarma.
05-21-2010, 07:41 AM
#2
Joined: Feb 2010
Location: Slovakia
Posts: 142
uau polda 2 na iPhone ! nice! ale nenasiel som to demo... mohol by si sem hodit link? alebo je to len na CZ appstore? lebo na SVK som nenasiel...
05-21-2010, 08:53 AM
#3
Joined: May 2010
Posts: 1,711
English here please ! I'm french and I'm not writing something like "y l'est super ce jeu, je vais pouvoir me la péter grave car tous les autres gugusses pigent queudale ŕ ce que j'écris" Oops ! Shit ! I wrote it nearly
05-22-2010, 04:35 AM
#4
The original version (for PC) was great, not much chalenging, but it`s fun to play. Great dubbing and humor. I`m curios how they handle the iPhone version.