★ TouchArcade needs your help. Click here to support us on Patreon.
App description: #1 PAID PUZZLE GAME in Poland!

The iRobbo is a game where You, Robbo the robot, have to collect needed amount of bolts and leave the planet on a warpship.

This of course is not as easy as it sounds. The game, after all, is a mixture of action and puzzle genres.

The game contains 50 levels of increasing difficulty. Some levels require good reaction and fast decision making, some can not be complete without careful deliberation.

The goal of the game is to reach Robbos home world - planet Zyyr. To get to Zyyr, You must complete all 50 levels.

You have to find keys to open locked doors, get bolts, move though the laser beams at the right time, avoid dangerous enemies, position objects in the right place and move explosives to a useful place so that you can create a path when you detonate them.

The main game character - Robbo the robot - is controlled in unique iPhone way. Instead of using virtual joystick - an image of joystick drawn on a screen that reacts on taps, Robbo is controlled by simple gestures like swipes and holds. So in order to make Robbo move one step, player shall just quickly swipe and tear the finger away of the screen. While to make a continuous move, player shall put the finger on screen, swipe in desired direction and hold till needed. Simple and effective!


======================================


Gra iRobbo jest doskona mieszank stylu zrcznociowego z logicznym. Jej bohaterem jest may robot o imieniu Robbo, który zbiera rubki i inne przedmioty, niezbdne w dugiej midzyplanetarnej podróy. Nie jest to takie proste jak si moe wydawa.

Gra zawiera 50 poziomów o wywaonej i stopniowo wzrastajcej trudnoci. Niektóre wymagaj dobrego refleksu, inne rozwizywania amigówek. Celem gry jest powrót Robbo na rodzim planet Zyyr. Czeka go fascynujca podró poprzez wszystkie poziomy gry.

Po drodze musi zbiera rubki, znajdowa klucze do drzwi, lawirowa midzy promieniami laserów, unika gronych przeciwników lub walczy z nimi, umieszcza przedmioty na waciwym miejscu i torowa sobie drog przy pomocy materiaów wybuchowych.

Sterowanie jest opracowane specjalnie dla urzdze zgodnych z iPhone. Zamiast stuka w narysowany na ekranie "wirtualny joystick", sterujesz Robbo przy pomocy gestów. By wykona jeden krok, przesuwasz jednokrotnie palcem po ekranie. Aby porusza si w sposób cigy, pozostawiasz palec na ekranie po przesuniciu. Proste i skuteczne!

Cechy gry:

- szybka akcja i setki zagadek logicznych
- intuicyjne sterowanie za pomoc gestów
- nowoczesna grafika, muzyka i historia
- oryginalne efekty dwikowe Atari
- obsuga jzyka polskiego (i innych)

goiMot's comments:


07-07-2010, 11:05 PM
#2
Joined: Jan 2009
Location: Toronto, Ontario, Canada
Posts: 5,206
Wow. Weird. Apparently this was originally an Atari 8-bit game. I was a big Atari head back in the day (85-90) and I never heard of this. Must not have made it to my neck of the woods. Looks interesting though.

[Relax with Galactic Chill] [Let me tell you a story.]
Currently working on: Music for Spirit Hunter Mineko
07-07-2010, 11:32 PM
#3
Would be interested if it comes with the retro look.