★ TouchArcade needs your help. Click here to support us on Patreon.
  • Publisher: Zentity a.s.
  • Genre: Casino
  • Device: iPhone
  • Size: 25.5 MB
  • Version: 1.2
  • Price: Free
  • Average User Rating:
    Not enough votes.
App description: Oblíbená hra Prí pro iPhone je nyní dostupnjí, ne kdy dív! Aplikaci si mete stáhnout ve verzi zdarma s reklamním obsahem, nyní i s podporou iPhone 5.

Ji brzy se mete tit na Multiplayer edici!

Klasická eská karetní hra konen na vaich iPhone! Kadý z nás Prí jist zná. Hrávali jsme ho v dtství s kamarády nebo v hospod s páteli. Nyní si Prí zahrajete i na vaem iPhone. Co vechno hra nabízí?

* Pkná grafika *
Na karetní hru nevídan propracovaná grafika, která skvle dokresluje atmosféru hospodského prí, a to vetn originální sady dvouhlavých karet.

* Skvlé ovládání *
Vezmte kartu a prstem ji vyneste. Prí obsahuje propracované drag & drop ovládání. Budete tak mít pocit, e kartu skuten dríte.

* Hotseat Multiplayer *
Máte po ruce kamaráda? Vyzvte ho na duel a oberte ho o poslední korunu! Díky he dvou hrá na jednom telefonu má zábava dalí rozmr navíc.

* Bohatý zvukový doprovod *
Klasická eská hudba a rozmanité zvukové efekty. To ve pispívá ke skvlé atmosfée Prí.

* eský dabing *
Prí obsahuje krom eské lokalizace také kompletní eský dabing. Protihrá vám tak zahlásí známé hláky, jako "Bere dv!" nebo "Stojí!"

* Penní konto *
Hra by nebyla hrou, kdyby nenabízela njakou výzvu. Kadý hrá Prí má svoje penní konto, na které mu jsou piítány peníze za výhry nebo odeítány v pípad prohry. Dokáete vyhrát tisíce, nebo zstanete na nule?

* Online ebíky *
Porovnejte svoje rekordy na internetu a state se nejlepím hráem Prí. Nejvyí dosaené stavy vaich kont mete pímo z menu hry odeslat na online server.

* Národní lokalizace *
Souasná verze Prí je peloena do tech svtových jazyk. Krom eského jazyka si tak hru vychutnáte i ve sloventin a anglitin.

--------
ENGLISH
--------

Classical Czech card game finally on your iPhones!

Prsi for iPhone contains many cool features, including:

-Nice "pub style" graphics
-Original set of 32 Prsi cards
-Czech voice acting
-Original czech folk music
-Online scores
-Drag & Drop controls
-Game available in English

awolCZ's comments:
Hey guys,

For all of you who are already bored by huge number of Poker games, I would like to announce the release of classical Czech card game Prší for iPhone. Experience the Czech culture through it's most popular card game!

Features:
-Nice graphics including original set of traditional czech play cards
-Original czech folk music
-Voice acting
-Drag & Drop controls
-Online leaderboards

Price: $1.99
App Store URL: itms://itunes.apple.com/us/app/id383881445?mt=8

Some of you may like to use the following promo codes:

L4A6JEPRNE4M
7P4NWM4W9HK7
FXKJYNMMYAMW

Enjoy the game ;-)
07-30-2010, 07:39 AM
#2
Joined: Jun 2009
Posts: 15
Prsi for iPhone became top paid app in CZ and SK stores. Thank you!